• جدید

دیوارپوش طرح زنبور

مرجع:

دیوارپوش طرح زنبور ، ضخامت 5 میلی متر

طول طاقه (متر) : 25

عرض (سانتی متر) : 120