• جدید
دیوارپوش طرح دلفین دیوارپوش طرح دلفین

دیوارپوش طرح دلفین

مرجع:

دیوارپوش طرح دلفین ضخامت 5 میلی متر

طول طاقه (متر) : 25

عرض (سانتی متر) : 120