• جدید

دیوارپوش طرح مزرعه

مرجع:

دیوارپوش طرح مزرعه ، ضخامت 5 میلی متر

طول طاقه (متر) :25

عرض (سانتی متر) : 120