• جدید

دیوارپوش طرح ماشین

مرجع:

دیوارپوش طرح ماشین ، ضخامت 5 میلی متر

طول طاقه (متر) : 25

عرض (سانتی متر) : 120