• جدید

دسته دمبل حرفه ای

مرجع:

سته دمبل حرفه ای مناسب برای استفاده در باشگاه ها و مکان های ورزشی است که برای دمبل های متغیر به کار می رود.