• جدید

دسته دمبل ستاره ای

مرجع:

دسته دمبل ستاره ای مناسب برای استفاده در باشگاه ها و مکان های ورزشی است که برای دمبل های متغیر به کار می رود.