• جدید

دسته دمبل واشری

مرجع:

دسته دمبل واشری مناسب برای استفاده در باشگاه ها و مکان های ورزشی است که برای دمبل های متغیر به کار می رود.