• جدید

دسته دمبل ستاره ای 40 سانتی متر

مرجع:

دسته دمبل ستاره ای 40 سانتی متر مناسب برای استفاده در باشگاه ها و مکان های ورزشی است که برای دمبل های متغیر به کار می رود.