محصولات جدید

کفپوش گرانول
  • جدید

کفپوش گرانول پارکی 23 میل

کفپوش گرانولی برای پوشاندن سطح‌های مختلف به خصوص فضاهای ورزشی مورد استفاده ...

کفپوش گرانولی برای پوشاندن سطح‌های مختلف به خصوص فضاهای ورزشی مورد استفاده قرار می گیرند. کفپوش گرانول پارکی از مقاومت بسیار بالایی برخوردارند و به خاطر خاصیت ...

کفپوش گرانول لاستیکی
  • جدید

کفپوش گرانول لاستیکی 20 میل

کفپوش گرانول لاستیکی برای پوشاندن سطح‌های مختلف به خصوص فضاهای ورزشی مورد ...

کفپوش گرانول لاستیکی برای پوشاندن سطح‌های مختلف به خصوص فضاهای ورزشی مورد استفاده قرار می گیرند. کفپوش گرانول از مقاومت بسیار بالایی برخوردارند و به خاطر خاصیت ...

کفپوش گرانولی
  • جدید

کفپوش گرانولی زیر وزنه ای 18 میل

کفپوش گرانولی برای پوشاندن سطح‌های مختلف به خصوص فضاهای ورزشی مورد ...

کفپوش گرانولی برای پوشاندن سطح‌های مختلف به خصوص فضاهای ورزشی مورد استفاده قرار می گیرند. کفپوش گرانول از مقاومت بسیار بالایی برخوردارند و ...

قیمت تاتامی
  • جدید

کفپوش تاتامی 10 میل

کفپوش تاتامی 10 میل ، کفپوشی است که از فوم نرم و ...

کفپوش تاتامی 10 میل ، کفپوشی است که از فوم نرم و قابل انعطاف تولید می‌شود و برای  کف مکان هایی که نیاز به یک پوشش نرم و ایمن دارند، استفاده و تولید ...