چمن مصنوعی گرینی بزرگنمایی

چمن مصنوعی گرینی

محصول جدید

چمن مصنوعی مدل گرینی ، دو بافت (هر دو بافت سبز رنگ)، نخ مونوفلامنت، تراکم 13000