چمن مصنوعی بریوات بزرگنمایی

چمن مصنوعی بریوات

محصول جدید

چمن مصنوعی مدل بریوات ، دوبافت،تراکم 20000،ارتفاع 25 میل